Giới thiệu Phòng khám Nhi khoa

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tuấn Khanh Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa Nhi.