Giới thiệu Quán Ốc Bờm đường Nguyễn Sơn

Quán Ốc Bờm đường Nguyễn Sơn, 155, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Quán Ốc Bờm đường Nguyễn Sơn

Hình ảnh Quán Ốc Bờm đường Nguyễn Sơn

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4b577611-634b-4b8f-9caf-82b7da5ce0cd.jpg" alt="Quán Ốc Bờm đường Nguyễn Sơn" width="100" />