Giới thiệu Rạp Vườn Lài - Vĩnh Viễn

Sân khấu kịch với nhiều vở kịch hay được dàn dựng công phu do những nghệ sỹ có tên tuổi phụ trách.