Giới thiệu Sân Khấu Kịch Hồng Vân - Sân Khấu Kịch Phú Nhuận ( Chi nhánh 1 )

Là sân khấu kịch có tiếng ở Sài Gòn. Phục vụ nhiều thể loại kịch: hài kịch, kịch kinh dị, kịch văn học...Có sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ lớn.