Giới thiệu Sân Khấu Kịch IDECAF

Không gian lịch sự, tạo cảm giác thoải mái cho người xem, nhiều vở kịch hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, Đội ngũ phục vụ chu đáo.