Giới thiệu Starbucks Coffee đường Lê Lai

Starbucks Coffee đường Lê Lai, 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Starbucks Coffee đường Lê Lai

Hình ảnh Starbucks Coffee đường Lê Lai

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b58d97f5-c1db-4786-9bef-d4d33fe64016.jpg" alt="Starbucks Coffee" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/6c6c8279-0b01-4267-9629-f45ca000ca15.jpg" alt="Starbucks Coffee" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a22e6e05-6a14-445c-8d84-cff573861b55.jpg" alt="Starbucks Coffee" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/fd713b80-d868-4130-a903-5757ad89fbe4.jpg" alt="Starbucks Coffee" width="100" />