Giới thiệu Starbucks Coffee Phan Xích Long

Starbucks Coffee Phan Xích Long, 214 - 216, Đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Starbucks Coffee Phan Xích Long

Hình ảnh Starbucks Coffee Phan Xích Long

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/39753b0e-7da9-4f77-85b6-d9cbd3e1ec92.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c1543f9a-90cc-42ef-b9c2-9eb29c1cb7d1.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/eb081b06-fe48-4978-b487-5bcd016bc7e7.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/53069a85-e7a3-460a-99ba-4348cc6db6dd.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/15eebf61-78bd-463b-98e8-f1c6694c7722.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />