Giới thiệu Starbucks Coffee

Starbucks Coffee, 214 - 216, Đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Starbucks Coffee

Hình ảnh Starbucks Coffee

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/39753b0e-7da9-4f77-85b6-d9cbd3e1ec92.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c1543f9a-90cc-42ef-b9c2-9eb29c1cb7d1.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/eb081b06-fe48-4978-b487-5bcd016bc7e7.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/53069a85-e7a3-460a-99ba-4348cc6db6dd.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/15eebf61-78bd-463b-98e8-f1c6694c7722.jpg" alt="Starbucks Coffee Phan Xích Long" width="100" />