Giới thiệu Trà sữa Bobapop đường Phạm Hùng

Trà sữa Bobapop đường Phạm Hùng, 312, Đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Trà sữa Bobapop đường Phạm Hùng

Hình ảnh Trà sữa Bobapop đường Phạm Hùng

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/31a3fafe-28f9-434d-9f5f-5022f25a8d8b.jpg" alt="12" width="100" />