Giới thiệu Trạm Y tế Phường 1 quận 6 đường Gia Phú

Trạm Y tế Phường 1 quận 6 đường Gia Phú, 148-150, Đường Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Trạm Y tế Phường 1 quận 6 đường Gia Phú

Hình ảnh Trạm Y tế Phường 1 quận 6 đường Gia Phú

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/fe5cb84d-df55-405b-ba49-d93ac458e89a.png" alt="Tram-y-te" width="100" />