Giới thiệu Trạm Y tế Phường 16 quận 8 đường Phú Định

Trạm Y tế Phường 16 quận 8 đường Phú Định, 110, Đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Trạm Y tế Phường 16 quận 8 đường Phú Định

Hình ảnh Trạm Y tế Phường 16 quận 8 đường Phú Định

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c473a363-9d87-4903-9b30-8adec2fa29fa.png" alt="Tram-y-te" width="100" />