Giới thiệu Trạm Y tế Phường 2 quận 6 đường Phạm Đình Hổ

Trạm Y tế Phường 2 quận 6 đường Phạm Đình Hổ, 69, Đường Phạm Đình Hổ, Phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Trạm Y tế Phường 2 quận 6 đường Phạm Đình Hổ

Hình ảnh Trạm Y tế Phường 2 quận 6 đường Phạm Đình Hổ

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4ecda7f9-4120-44ca-a84b-0832153c8e32.png" alt="Tram-y-te" width="100" />