Giới thiệu Trung tâm Chuẩn đoán Y Khoa MEDIC

MEDIC-LAB là khoa xét nghiệm của Trung Tâm Y Khoa MEDIC (TTYK MEDIC). Ngày 01/01/1990 ngày chính thức hoạt động cùng với X-QUANG, SIÊU ÂM, ĐIỆN TIM.