Giới thiệu Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

Trường Đại học Dân lập Văn Lang thành lập năm 1995, là một trong số các trường đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực phía Nam.