Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam, là đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng, đào tạo kỹ sư thực hành hệ 4 năm, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật tại Thành Phố Hồ Chí Minh.