Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đường Lê Trọng Tấn

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, có trụ sở chính tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.