Giới thiệu Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên đào tạo các chuyên ngành giao thông vận tải ở Việt Nam.