Giới thiệu Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1951 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc,xây dựng.