Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam và được tổ chức Eduniversal xếp hạng 701 trong 1000 trường kinh tế tốt nhất thế giới.