Giới thiệu Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trụ sở chính nằm tại 2-4 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở hai tại Số 123 Quốc lộ 13, Bình Triệu.