Giới thiệu Trường Đại học Mở TP.HCM đường Võ Văn Tần

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University viết tắt là HCMCOU là một trường đại học công lập hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính.