Giới thiệu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành sư phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.