Giới thiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing đường Trần Xuân Soạn

Trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính được thành lập năm 1976 - nâng cấp thành ĐH năm 2004,trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, tên tiếng Anh:University of Finance and Marketing.