Giới thiệu Trường Đại học Y Dược TP.HCM đường Hồng Bàng

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đại học y khoa hàng đầu ở Việt Nam nói chung và ở khu vực miền Nam nói riêng.