Giới thiệu Waseco Building Phổ Quang

Bao gồm 4 tòa tháp, mỗi tòa tháp có 96 căn hộ được bố trí từ tầng 2 đến tầng 14 với các dịch vụ công cộng kèm theo được bố trí ở 2 tòa tháp.