Sứ Mạng

 

Timxungquanh.com ra đời với sứ mạng:

  • Giúp người làm kinh doanh dù lớn hay nhỏ, nguồn lực tài chính nhiều hay ít đều có cơ hội tiếp cận khách hàng như nhau.
  • Giúp người dùng tìm kiếm được thông tin tất cả các điểm bán hay doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm dịch vụ xung quanh người dùng hay ở bất kỳ nơi đâu tại Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác.

 

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status

    Giới Thiệu Liên Hệ Bảo Mật và Điều Khoản Quảng Cáo Thêm Địa Điểm